Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Nơi làm việc

Số Lượng

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Khánh Hòa

Ninh Thuận

Hồ Chí Minh

3

Tài xế Xe khách (dấu E)

Khánh Hòa

Hồ Chí Minh

3

Phụ xe

Khánh Hòa

Hồ Chí Minh

3